Inauguration of Philippine Heart Center

Ang pahayag ni Dating Pangulong Marcos sa inagurasyon ng Philippine Heart Center for Asia noong Pebredo 14, 1975 sa araw mismo ng mga puso. “Ako’y nagitla, nabibigla tuwing gumalaw ang Unang Ginang, sapagkat noong kami nagkaisang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya – alagaan mo ang aking puso. At ngayon tingnan mo ang ginawa,…